26.04.21 11:00

Royal Arctic Line opruster bæredygtighedsindsatsen

 

Royal Arctic Line har netop udgivet dets CSR rapport for 2020. CSR rapporten kan findes på selskabets hjemmeside.

I 2020 brugte Royal Arctic Line kræfterne på at skabe fundamentet til at kunne måle selskabets påvirkning på klima, miljø og samfund. Det kræver et administrativt apparat og prioritering af opgaven at kunne gøre dette, derfor er der nu indsat ressourcer, der skal understøtte vores evne til at udvælge, hvilke af vores initiativer der giver størst mulig værdi for klima, miljø og samfund, og ikke mindst til at måle, om det går i den rigtige retning.

Dette arbejde tager vi med ind i 2021, hvor vi også igangsætter fundamentet til at kunne udarbejde et retvisende klimaregnskab. For at kunne præsentere et retvisende klimaregnskab kræver det dedikerede ressourcer, korrekt indsamling og rapportering af data, og det kræver samarbejder med øvrige aktører i samfundet. Det samarbejde har vi udnyttet aktivt i 2020, og det vil vi fortsætte med fremadrettet.

I Royal Arctic Line ser vi frem til at Naalakkersuisut, på baggrund af den nye koalitionsaftale, sætter konkrete mål for Grønlands aktive indsats for FN’s 17 verdensmål. En fælles samfundsindsats for øget bærerdygtighed vil blive styrket af en fælles retning.

Vi er et grønlandsk selskab, og det er vores pligt og ansvar at deltage aktivt i en bæredygtig udvikling af hele det grønlandske samfund. Vi arbejder målrettet på at uddanne og videreudvikle grønlandsk arbejdskraft. Vi søger aktivt løsninger der mindsker vores påvirkning af klima og miljø med udgangspunkt i langsigtet planlægning, og vi støtter fortsat lokale aktiviteter gennem vore havne. I vores bestræbelser på at skabe de bedste betingelser for handel med hele Grønland, ønsker vi samtidig at bidrage positivt til udviklingen af et bæredygtigt Grønland.

CSR rapporten kan læses på vores hjemmeside https://www.ral.dk/media/1099110/2020_csr_dk_web.pdf