21.09.20 09:00

Vi skal have hele Grønland med

 

Ledelsen i Royal Arctic Line er tilfreds med første halvårs resultat i 2020, hvor det typiske sæsonunderskud er reduceret til DKK -37,3 millioner før skat (2019: - 58,0 millioner før skat).

Et stort skridt er taget mod den nye besejlingsstruktur da Vessel Sharing Agreement (VSA) samarbejdet med Eimskip blev indledt med Tukuma Arctica, der den 10. juni sejlede ud af Aalborg via Aarhus til Nuuk. 

Det er vigtigt for Royal Arctic Line at få hele Grønland med i udviklingen. En sidegevinst ved VSA løsningen er, at vi fra slutningen af året kan åbne op for betjening af Tasiilaq via Reykjavik med Nanoq Arctica, der i juli måned blev navngivet i Tasiilaq. Dette vil betyde en markant forbedring af servicen, hvilket kan bidrage til nogle meget spændende udviklingsmuligheder i Tasiilaq. 

Den største ledelsesmæssige opgave har været, og er, løbende at minimere usikkerhedsfaktorer for selskabet, og opstarten af VSA tager meget usikkerhed ud af vores operation. Nu skal vi sikre os, at det nye sejladssystem ikke har en negativ virkning på den eksisterende Aalborg-Grønland løsning, som alle kunder kender, ligesom vi vil være 100 procent sikre på, at det nye besejlingssystem - og den koordination vi nødvendigvis skal lære i et nyt samarbejde - virker, inden vi tilbyder at acceptere gods til og fra Aarhus og andre havne. Indtil videre ser det godt ud, og det lover godt for en planmæssig opstart. 

Royal Arctic Line A/S’ flåde er under udskiftning. Indtil nu er nybygningsprogrammet, samt investering i ny havn i Nuuk og nyt IT-system blevet finansieret internt, uden ratestigninger eller serviceforringelser til kunderne. Dertil skal lægges et betydeligt potentiale i et udvidet serviceniveau med flere havne og forbindelser uden for Grønland i kraft af strategien om standardisering på atlantsejladsen.

”Ledelsen har igennem hele VSA forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om at kunderne ikke må blive dårligere stillet end før. Det er med tilfredshed vi kan bekræfte at denne forudsætning stadig er overholdt og at de beskrevne serviceforbedringer derfor udelukkende er øget værdiskabelse i forhold til det tidligere netværk. Dvs. uden at der er sket ratestigninger, indskudt mere egenkapital fra ejerne eller at de tidligere ruter er blevet forringet”, udtaler Økonomidirektør Peter Christoffersen.

Corona-krisen til trods var der store godsmængder i forbindelse med byggeprojekter og større forbrugsgoder, hvilket har nedbragt risikoen ved direkte og indirekte corona-påvirkninger. Det skal dertil nævnes, at Royal Arctic Line er et selskab med kraftige sæsonudsving, hvor omsætningen i andet halvår typisk er over 30 procent højere end i de første seks måneder. Det vigtigste er dog at de operationelle pengestrømme er tilfredsstillende og at selskabet står godt rustet i sin omstillingsproces.  

Ledelsen i Royal Arctic Line er stolte af, at alle medarbejdere har taget Corona-beredskabet til sig, omstillet arbejdsmetoder, løst arbejdsopgaver hjemmefra og udvist stor tålmodighed på trods af udfordringer med besætningsskift. På den måde har alle bidraget til, at også vi i Royal Arctic Line har taget vores forholdsregler, og dermed at tilliden til forsyningen er bevaret.