27.10.20 10:00

Nu kan Royal Arctic Line modtage containere til Grønland i Aarhus

 

Royal Arctic Lines nye besejlingssystem betyder at Atlantskibene vil anløbe både Danmark, Sverige, Norge, Færøerne, Island og Grønland. I Danmark anløbes Aalborg og Aarhus. Royal Arctic Line driver i kraft af historikken selv havnen i Aalborg hvilket i et stort omfang bevirker, at omkostningerne i Aalborg er de samme uanset antallet af containere der flyttes. 

Vi har kunder der allerede i dag ønsker at benytte sig af Aarhus havn, enten i stedet for eller i kombination med Aalborg Havn. For at kunne tilbyde denne service har vi valgt at åbne op for brugen af Aarhus Havn mod at kunderne betaler et gebyr, et gebyr der dækker de variable omkostninger der er forbundet med at sende gods til og fra Aarhus. På denne måde undgår vi prisstigninger for Aalborg hvis godsmængderne skulle falde som følge af brugen af Aarhus. Alternativet ville være at der kun kan sendes gods til og fra Aalborg. Priserne mellem Aalborg og Grønland er uændrede. Det er helt op til den enkelte kunde at udnytte besparelser på andre områder ved at benytte Aarhus Havn. Aarhus er således et tilvalg og et tidligt tilbud om omstilling og der er ikke tale om nogen prisstigning, da muligheden er ny.

Brugen af Aarhus Havn indebærer også at det nye besejlingssystem giver Royal Arctic Line mulighed for, udover at sende gods til og fra Grønland, at kunne tilbyde at sende gods mellem f.eks. Island og Skandinavien. Dette er et helt nyt marked, et marked Royal Arctic Line ikke tidligere har kunnet drage nytte af. Der er dermed skabt mulighed for ekstra indtjening til selskabet, en indtjening der kommer ejerne, og dermed også den grønlandske befolkning, til gode. 

Faktaboks
Udgifter til Royal Arctic Lines operation i Aalborg består af faste omkostninger. Dette betyder, at uanset om vi sender 100 eller 1000 containere til og fra Aalborg, så er omkostningen i princippet den samme. Omkostningerne i Aarhus er variable omkostninger, hvilket betyder at der kun betales for ydelser forbundet med det antal containere der til sendes til og fra Aarhus.