09.10.20 11:00

Forsinkelser på forsyninger til bygder i Sydgrønland

 

Som følge af vedvarende motorproblemer på Angaju Ittuk er forsyningerne til bygderne i Sydgrønland forsinkede.

Adolf Jensen er chartret ind til at understøtte betjeningen af Sydgrønland. Skibets kapacitet understøtter ikke mængderne, ligesom skibet ikke har frysekapacitet, hvorfor der stadig udestår levering af gods til nogle bygder.

Ivalo Arctica vil i løbet af weekenden sejle fra Nuuk mod syd, hvor hun vil medbringe gods og samtidig forstærke indsatsen med at få fragtet godset til bygderne i området. Der henstår gods til levering til de fleste bygder men særligt Arsuk er ramt.

Royal Arctic Line beklager situationen og der arbejdes lige nu sammen med KNI for at sikre at godset bliver prioriteret og når frem så hurtigt det er muligt.

Der ventes fortsat på reservedele til Angaju Ittuk, og hvis alt går vil hun kunne sejle igen i løbet af næste uge.

Angaju Ittuk er fra begyndelsen af 80’erne. Erstatningsskibe til bl.a. Angaju Ittuk er lige nu ved at blive bygget i Spanien og det forventes at skibene er klar til levering i efteråret 2021.