20.03.20 10:13

Royal Arctic Line sejler stabilt

 

Lige nu er Royal Arctic Lines atlantskib Malik Arctica på vej med nye varer og gods til Grønland. Vores forsyningsevne er stabil, også i denne første fase af COVID-19, hvor vi i de første to uger har været i højt beredskab for at beskytte den vigtige forsyning af Grønland.

Royal Arctic Line nedsatte en beredskabsgruppe fra dag ét med flere møder og har i dag 25 planer til beskyttelse af driften, fordelt på flere niveauer. Vi laver forebyggende handlinger med maksimalt hjemmearbejde, nogle på skift.

Hjemmearbejde kræver god kommunikation internt og eksternt - hvilket vi gør dagligt, ligesom vi afholder webmøder med spørgsmål og svar mellem lederne i rederiet.

Royal Arctic Line bidrager i øvrigt dagligt til beredskabsoversigten hos Selvstyrets Beredskabsgruppe, hvor selskabets evne til at udføre sine opgaver vurderes fra dag til dag.

Royal Arctic Line følger udviklingen på COVID-19 dagligt, både i Grønland og i Danmark, og tager sine forholdsregler derefter.

Vi arbejder ud fra, at krisen vil ramme os på et tidspunkt og har forberedt kriseberedskabet derefter, for på denne måde bedst muligt at beskytte forsyningssikkerheden.

Vi har en vigtig infrastrukturopgave der skal løses, og man kan regne med os, også i denne svære tid for Grønland. Forsyningen til byer og bygder er stabil, det er vigtigt for Royal Arctic Line at understrege dette.