12.03.20 15:55

Royal Arctic Line er forberedt

 

Royal Arctic Line leverer samfundskritisk infrastruktur, derfor følges spredningen af COVID-19 nøje.

Royal Arctic Line har nedsat en beredskabsgruppe, der løbende mødes og vurderer situationen på COVID-19-området.

Beredskabsgruppen vil ligeledes træde sammen i tilfælde af, at en medarbejder konstateres syg af COVID-19, eller er i højrisikogruppen for at være blevet smittet og dermed sat i karantæne.

Forsyningssikkerhed

Beredskabsgruppen i Royal Arctic Line har udarbejdet en plan, så virksomhedens kerneydelser fortsat kan leveres, såfremt en, flere eller alle medarbejdere i organisationen må i karantæne eller bliver syge med COVID-19.

Vi har fokus på at beskytte Royal Arctic Lines primære værdikæde samt kritiske funktioner, personer og særligt udsatte. Dette for at vi fortsat kan leve op til vores koncession og forsyningspligt.

Medarbejdere

Vi har internt i Royal Arctic Line indført forebyggende rutiner, der kan være med til at mindske eventuel smittespredning, blandt andet ved ophængning af plakater, desinfektionsmidler og ikke mindst er alle ledere opfordret til at tale med deres medarbejdere omkring situationen.

Royal Arctic Line informerer sine medarbejdere løbende via virksomhedens interne kommunikationskanal, og deler relevante links til myndighederne

Beredskabsprocessen

Royal Arctic Lines beredskabsplan vil blive testet løbende, og vi forbereder os på det uventede i en beredskabsproces, som for eksempel hvordan vi skal organisere os når coronavirus når til Grønland, og hvilke opgaver der kan, og ikke kan, udføres hjemmefra.

Indtil videre føler vi os godt rustede til at ride en evt. storm af og sikre forsyningen til og fra Grønland, også selvom vi forventer at situationen tilspidses i de kommende uger.