25.06.20 13:00

De Søfarendes Dag – De Uundværliges Dag

 

De søfarende i Royal Arctic Line er nøglemedarbejdere, de er vigtige for forsyningen af Grønland. Under COVID-19 pandemien har de opretholdt et forsyningsberedskab af vitale varer som mad og medicin, men har som følge af corona-krisen vanskelige arbejdsvilkår, der handler om usikkerhed og vanskeligheder ved havneadgang, besætningsskift og tilladelse til at kunne tage hjem under landlov.

I dag er det FN’s Dag for De Søfarende og her opfordrer International Maritime Organization IMO under FN, medlemmerne af organisationen til at anerkende deres søfolk som nøglemedarbejdere og give dem støtte, bistand og lettere rejsemuligheder under pandemien. Som nøglemedarbejder kan det gøres lettere for for eksempel en skibsbesætning at rejse til og fra hjem og skib, under hensyntagen til vedtagne anbefalinger og vejledninger mod smittespredning af COVID-19.

Tusinder af søfolk ude i verden har været væk hjemmefra i måneder og er usikre på, hvornår de kan komme hjem på grund af rejsebegrænsninger. Kampagnen om ”Søfarende er nøglemedarbejdere” skal således skabe opmærksomhed om søfolkets arbejde under pandemien og takke dem for deres bidrag.

Kampagnen opfordrer alle til at behandle søfarende med den respekt og værdighed, de fortjener, så de kan fortsætte med at levere deres vitale tjenester for at bevare verdenshandelen.

”Vi har meget at takke alle vore søfolk for her i Royal Arctic Line. Nogle har haft forlænget eller ekstra udmønstringer, andre har fået forkortet deres friperiode for at kunne opretholde en normal forsyningslinje til Grønland. Karantæne periode ombord, ændring af procedurer og arbejdsgange, alt sammen en fysisk omstilling som har gjort det muligt at forsætte samfundet så normalt som muligt. Derfor må vi i det grønlandske samfund takke for den store indsats alle søfolk har udvist under corona-krisen”, siger Fleet Manager Anders Bay Larsen, Royal Arctic Line

IMO’s generalsekretær Kitack Lim:

”Alle søfarende har brug for – og fortjener – hurtig humanitær handling fra verdens regeringer, ikke kun under pandemien, men til enhver tid”.

Kitack Lim fra Sydkorea var i øvrigt i Grønland sidste år, hvor han deltog i et seminar om shipping i Arktis, inviteret af Selvstyret og Royal Arctic Line.

Umiartortoq

Umiartortoq 2