24.02.20 15:00

Vi støtter HFO-forbud

 

Der skal ikke herske tvivl om, at Royal Arctic Line er miljøbevidst. Miljøet og hensynet til vore omgivelser og ikke mindst samfundet indgår i alle vore tiltag, både i investeringerne i de nye skibe vi får i 2020 og i 2021 og i den kommende samsejlads med Eimskip.

Derfor støtter vi også Den internationale søfartsorganisation IMO's underkomite PPR, der i sidste uge vedtog et forslag til godkendelse hos IMO om et forbud mod sejlads med tung brændselsolie (HFO) i Arktis fra 2024. For skibe med sikrede tanke, som Royal Arctic Lines, gælder forbuddet fra juli 2029.

Rederiets nyeste skib Tukuma Arctica har fået installeret en effektiv røgrenser så luftforureningen minimeres. Denne rensning foregår i et lukket system, så resterne ikke skylles ud i havet. Vi er i gang med at modernisere vore skibe på kysten, der i forvejen ikke sejler på HFO. Således er det kun 5 af vore 11 skibe, der i dag delvist benytter den tunge brændselsolie, der ligger i beskyttede og separate tanke ombord, og i mængder, der er under 1 procent af, hvad et mindre tankskib har i lasten. De 5 skibe bliver i øvrigt reduceret til højst 4, når samarbejdet med Island indledes til foråret – det skal ses i lyset af, at der stadig sejler 30.000+ skibe på HFO på verdensplan.    

Et forbud som IMO’s handler derfor mest om risiko for oliespild. Vore skibe er ekstra isforstærkede og tankene inde i skroget er opdelte og bygget ekstra solidt, så de passer til vore arktiske farvande, som vi har kendt og besejlet i 245 år.

Royal Arctic Line har et samfundsansvar for, at driften er så økonomisk effektiv som mulig, så Grønlands udvikling styrkes på bedst mulig måde. Forbuddet mod HFO fra 2029 tilgodeser på den måde rederiets nuværende flåde- og sejladsprofil og giver os tid til at omstille os på økonomisk forsvarlig vis inden for de næste 9 år.

Royal Arctic Line ser frem til at arbejde mod et bedre miljø. Det er en vigtig opgave. De tiltag rederiet har om samsejling og integration i det globale transportsystem vil yderligere bidrage til en mere effektiv udnyttelse af verdens ressourcer i forsyningen af Grønland og i transporten af Grønlands eksport af fisk ud i verden.

På billedet ses IMO’s generalsekretær Kitack Lim og Verner Hammeken, CEO Royal Arctic Line, under et møde i Ilulissat i 2019.