02.09.19 15:40

Royal Arctic Line med et halvårsresultat som forventet

 

Udviklingen i Royal Arctic Line er fortsat positiv i 1. halvår af 2019. Vi har en pålidelighed i forhold til sejlplanerne, godt hjulpet af et forår, som har været uden de store udfordringer med vejret.

I 1. halvår af 2019 har Royal Arctic Line leveret et driftsresultat (EBITDA) på koncernniveau på DKK -18 millioner, (inkl. Arctic Umiaq Line), hvilket er en afvigelse på DKK 7 millioner i forhold til samme periode i 2018 (2018: -11 millioner). Indeholdt i dette er en hensættelse på 16.7 millioner relateret til usikkerhed omkring meromkostninger omkring skibsdesign ved Nodosa skibsværft i Spanien, hvor to af vore bygdeskibe er ved at blive bygget.

Det skal bemærkes, at den høje sæsonvarians i Royal Arctic Lines fartsområde betyder, at 1. halvår typisk indebærer et underskud, som indhentes i 2. halvår.

Vores rejse mod det åbne sejladssystem er godt på vej. Vi fik tilladelsen til at indgå vort operationelle samarbejde med Eimskip i midten af april, og forberedelserne mod det nye nærmer sig enden. Den nuværende ankesag fra det islandske rederi Samskip har ingen opsættende virkning herpå.

Nybygningsprogrammet blev færdigforhandlet i første halvår, og det afslutter anden fase i udskiftningen af den aldrende flåde og sikrer dermed, at rederiet også i fremtiden er i stand til at servicere hele Grønland.

Vort nye 2150 TEU skib, Tukuma Arctica, vil sammen med de nye bygdeskibe, danne en stærk ramme for at understøtte de maritime uddannelser for grønlandske søfarende.

Vores interne moderniseringsproces fortsætter indenfor HR, Økonomi og IT, med henblik på at sikre de bedste udviklingsmuligheder for medarbejdere, sikre en sund styring af selskabet og yde den bedste service på sigt til vore kunder.

Selskabet starter året godt, godsmængderne har også set en god stigning. Dette skaber de bedste betingelser for vort virke, både i nuet, men også for fremtiden.

Samlet set er Royal Arctic Lines forventninger til året uændret i forhold til tidligere kommunikation.

Læs halvårsmeddelelsen her