01.03.19 13:00

Underdirektør for Operation / COO Taitsiannguaq Olsen fratræder

 

Taitsiannguaq Olsen har indgivet sin opsigelse den 25. februar, med virkning fra udgangen af august måned 2019, for at søge nye udfordringer.

Taitsiannguaq Olsen (Taitsi) har haft en fremtrædende rolle i omlægningen af den maritime infrastruktur, som Royal Arctic Line forfølger i disse år. Omlægning af organisationen, hvor Aalborg operationen er lagt under Nuuk, indførelsen af nye terminalsystemer, indkøring af den nye havn i Nuuk, forberedelsen af den nye besejlingsstruktur og herunder valg af design af rederiets nye Atlantskib, beslutning om design på 4 nye bygdeskibe samt værftsforhandlinger er alle aktiviteter, hvor Taitsi har spillet en stor rolle. 

Taitsi har været ansat i rederiet i 25 år og var indtil 2015 ansvarlig for Royal Arctic Havneservice division, indtil han blev udnævnt underdirektør med ansvar for operation. Taitsi vil i fællesskab med den øvrige ledergruppe sikre en glidende overgang til sin afløser, som vi vil informere om ved snarest mulige lejlighed. 

Jeg vil gerne, på vegne af hele Royal Arctic Line, takke Taitsi for det stærke og loyale samarbejde der er udvist i alle disse år, og særligt fra mig personligt i de sidste 4 år. Vi ønsker Taitsi alt det bedste i hans videre færd og karriere.

Verner Hammeken, CEO