27.05.19 09:00

Samskip anker afgørelse fra den islandske konkurrencestyrelse

 

Royal Arctic Line er blevet informeret om, at Samskip, et islandsk rederi, har indgivet en klage over afgørelsen om, at Eimskip og Royal Arctic Line kan indlede en samsejlads. Klagen er indgivet til appelinstansen for den islandske konkurrencestyrelse. Parterne i denne sag er derfor konkurrencestyrelsen og Samskip.

Svaret fra den islandske konkurrencestyrelse skal komme inden 6 uger. Royal Arctic Line vil blive givet muligheden for at kommentere dette svar inden 5 dage herefter.

Vi er af den overbevisning, at den islandske konkurrencestyrelse har truffet den rigtige beslutning og fortsætter arbejdet med planlægningen af samsejlingen som planlagt. Anken har ikke opsættende virkning.