01.05.19 16:00

2018 blev et godt år for Royal Arctic Line A/S

 

Onsdag den 1. maj 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Royal Arctic Line.

På dagsordenen var blandt andet godkendelsen af selskabets årsrapport samt valg af bestyrelsesmedlemmer.

I 2018 har Royal Arctic Line haft fokus på driften, kunderne og på medarbejderne. I 2018 var pålideligheden af sejlplanen den højest registrerede nogensinde, 88 % mod 36 % i 2017, og har kun været påvirket af is, vind og vejr, mens stabiliseringen af rederiets booking system i slutningen af 2017 har betydet serviceforbedringer allerede tidligt i året. Yderligere forbedringer af arbejdsgange og systemer medvirkede til, at tilliden til Royal Arctic Line blev øget og medarbejdertilfredsheden kom tilbage til over 2016 niveau.

Royal Arctic Line er blevet styrket væsentligt i 2018. Fundamentet for strategien om at gøre transportsystemet åbent mod resten af verden er blevet væsentligt stærkere.

Royal Arctic Line er godt på vej mod ”at gøre det let at handle med Grønland”. Vi arbejder hver dag målrettet mod at forbinde Grønland bedre med resten af verden, konstant at forbedre vor service for vore kunder, effektivisere og modernisere vore arbejdsgange for at reducere omkostningsniveauet og sikre en basis for stabile fragtrater, og ikke mindst for at skabe en bedre arbejdsplads for på denne måde at bidrage bedst muligt til Grønlands udvikling og vækst.

Operationen på den nye container terminal i Nuuk blev væsentligt forbedret i takt med tilvænningen til det nye havneområde på Qeqertanut, hvilket har resulteret i hurtigere skibsekspedition. Pakhuset i Nuuk overgik organisatorisk til kundeservice for at sikre en optimal fordeling af de ledelsesmæssige opgaver, og for at sikre at kundeservicehensyn kunne inkorporeres bedre i den mere kundevendte ind- og udleveringsservice.

Royal Arctic Lines koncernresultat for 2018 viser et overskud før skat på 24,1 mio. kroner og 14,1 mio. kroner efter skat, sammenlignet med et underskud før skat i 2017 på 7,5 mio. kroner og et negativt resultat på 6,6 mio. kroner efter skat.

Årets resultat er på linje med ledelsens forventninger for året, og med et rekordresultat fra datterselskabet Arctic Umiaq Line efter skat på DKK 5,7 mio. (2017: DKK 4,5 mio.) opnår Royal Arctic Line et koncernresultat som må siges at være meget tilfredsstillende i forhold til forventningerne og den omstillingsproces Royal Arctic Line befinder sig i.

Royal Arctic Lines soliditet er uændret og udgør 56,4 % ved udgangen af 2018.

De nye langsigtede økonomiske modeller, som Royal Arctic Line har taget i brug i 2018, giver resultater i nutiden. De medvirkede til, at vi kunne opnå særdeles gode betingelser for finansieringen af 4 nye bygdeskibe der blev bestilt i 2018. Med en klar finansiel strategi og model som baggrund blev vor eksisterende finansiering i samme omgang tilpasset den virkelighed Royal Arctic Line opererer i, og vor covenant struktur blev dermed tilpasset til Grønlands fordel.

På HR siden har der været et stort fokus på mellemlederuddannelse samt at styrke vores evne til at ansætte efter de rigtige kriterier, udvikle vore medarbejdere og stimulere trangen til at udvikle sig mere, til gavn for vore kunder og det grønlandske samfund som helhed.

Bestyrelsesformand, Ulrik Blidorf:

” Royal Arctic Line har et stort samfundsansvar som også indebærer en forpligtelse til at sikre, at uddannelser i Grønland kan udvikle sig. Således er det en glæde at se den store fokus der er på mellemlederuddannelser og træning generelt i Royal Arctic Line, og det er derfor også en særlig glæde i denne forbindelse at meddele, at vi i bestyrelsen i november tog beslutningen om at udnytte den ekstra plads vi har på rederiets nye store containerskib, der skal benyttes i forbindelse med samsejlingen med islandske Eimskip fra slutningen af dette år, vil blive brugt til at uddanne flere grønlandske søfolk i international fart. Vi vil med en uddannelseskoordinator og et trin-baseret uddannelsesprogram på tværs af rederiets skibe medvirke til at skabe de bedste muligheder for søfartsuddannelserne i Grønland.”

I den siddende bestyrelse blev bestyrelsesmedlemmerne Tanja Nielsen og Amma Knudsen erstattet af  Minannguaq Zeeb og Stefan Buch og bestyrelsen for Royal Arctic Line består nu af: formand Ulrik Blidorf, Erik Østergaard, Mai-Lill Ibsen, Minannguaq Zeeb og Stefan Buch. Der var valg til bestyrelsen hos medarbejderne i 2018, hvor Jens Peter Rosing Berthelsen blev genvalgt, mens Eydun Simonsen og Laust Vestergaard kom ind som nyvalgte medlemmer.

Der henvises til årsrapporten på www.ral.gl/ for gennemgang af årets resultat.

For yderligere oplysninger kontakt Vicedirektør Aviâja Lyberth Lennert, telefon 34 91 03, mail avll@ral.gl