18.02.19 16:00

Rotationen for Malik Arctica rejse 1906 er ændret

 

Rotationen for Malik Arctica rejse 1906 er ændret.

Skibet anløber Aasiaat, hvor den losser alt gods til byen og kun laster gods til Ilulissat. Herefter fortsætter Malik Arctica til Ilulissat. Når skibet har været i Ilulissat, returnerer Malik Arctica til Aasiaat, hvor man vil laste det resterende gods. 

Rotationen for Malik Arctica rejse 1906 kommer herefter til at se ud som følger:

19. februar

Ankomst til Aasiaat

Kl. 19:00

20. februar

Ankomst til Ilulissat

Kl. 07:00

20. februar

Ankomst til Aasiaat

Kl. 20:00

21. februar

Ankomst til Sisimiut

Kl. 12:00

22. februar

Ankomst til Nuuk

Kl. 07:00

Med forbehold for ændringer. 

Der skal gøres opmærksom på at, Malik Arctica rejse 1906 er “røde anløb”, hvilket vil sige at anløbene foretages såfremt is- og vejrforholdene tillader det.