28.08.19 14:00

IMO generalsekretær på besøg hos Royal Arctic Line i Ilulissat

 

Grønlands Selvstyre har i samarbejde med Søfartsstyrelsen og Danske Rederier arrangeret et seminar om shipping i Arktis i Ilulissat med deltagelse af generalsekretæren for FNs maritime organisation IMO, Kitack Lim.

Shipping i Arktis er i forandring og det giver udfordringer både sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt for både virksomheder og myndigheder.

I de sidste 2 dage har Royal Arctic Line deltaget i møder og arrangementer sammen med myndigheder fra både Danmark og Grønland, herunder Miljø- og fødevarestyrelsen, Danmarks Meteorologiske Institut, Geodatastyrelsen og Departementet for boliger og infrastruktur.

Programmet i Ilulissat blev afsluttet på Royal Arctic Lines havnekontor samt ombord på skibet Irena Arctica. Der blev fortalt om operationen af COO Ivalu Kleist samt skibsdriftschef Anders Bay Larsen samt af medarbejdere fra både havn og skib.

Royal Arctic Line anser de sidste to dages arrangementer som meget værdifulde for opbygningen af den fortsatte dialog.

Verner Hammeken udtaler: ”Det har på alle måder været et fantastisk besøg, der langt oversteg forventningerne da vi først inviterede Kitack Lim tilbage i Hong Kong sidste år. Der er ingen tvivl om at IMOs generalsekretær samt hans stabschef Arsenio Domingues har fået et kæmpe indtryk af de forhold hvorunder shipping håndteres i Grønland, og de særlige hensyn der skal tages til industrien og samfundet i den balance man skal finde i fremtidige løsninger. Dernæst blev der skabt et rigtigt godt netværk mellem Selvstyret, IMO og de relevante danske styrelser og interessegrupper”.

Dette er et besøg der for alvor har sat Grønland på IMOs dagsorden og som vil give væsentlig værdi i forhold til den observatørstatus IMO har i Arktisk Råd.

Royal Arctic Line, 28. august 2019