Navigatør/styrmand

 

Drømmer du om, at blive styrmand og måske en dag ende som skibsfører (kaptajn) ombord på et skib? Så er der to forskellige veje til at opfylde drømmen:

Tag enten skibsofficeruddannelsen eller skibsføreruddannelsen.

Skibsofficersuddannelsen
Skibsofficersuddannelsen er for dig med en gymnasial baggrund (GU, HF, HTX, HHX, EUX).

Uddannelsen består af en juniordel (4 år) og en seniordel (1 ½ år) hvori der indgår 15 mdrs. effektiv sejltid. Under uddannelsen går du i skole på SIMAC i Svendborg og er i praktik på rederiets skibe.

Efter endt uddannelse og med tilstrækkelig sejltid kan man blive øverste ansvarlige for et skib og sejle som skibsfører (kaptajn).

Skibsofficersuddannelsen giver også mulighed for, at blive maskinmester eller dual officer.

Læs mere om skibsofficersuddannelsen her


Skibsføreruddannelsen
Skibsføreruddannelsen er for dig der ikke nødvendigvis har en gymnasial baggrund, men som har været på en søfartsskole eller med på et skoleskib.

Sejltid
Man skal have 12 måneders effektiv sejltid som styrmandsaspirant på rederiets skibe for, at kunne starte på navigationsskole. I de 12 måneder sejler man ca. 3 mdr. ude af gangen efterfulgt af ca. 3 ugers fri.

Skoleophold
Efter endt sejltid skal man 2 ½ år på skole. De første 1 ½ år kan man læse på navigationsskolen i Nuuk, hvorefter man læser det sidste år på Marstal Navigationsskole eller Skagen Skipperskole i Danmark.

Læs mere om skibsføreruddannelsen her