TNI Administration

 

Dette er en alsidig kontoruddannelse hvor du lærer om grundlæggende økonomi og får lov at arbejde med de dertilhørende it-systemer. Det er vigtige redskaber, der er med til at sikre at virksomheden kan fungere i det daglige og at der er styr på de processer der skal sikre at dokumentation og økonomien

Som TNI elev får du lov at arbejde i mange forskellige afdelinger i hovedkontoret, eller eventuelt få et indgående kendskab til de økonomiske processer i en af de større havne i virksomheden. som en del af uddannelsen er der mulighed for at søge om at få en udveksling, enten med en af havnene eller eventuelt i havne i Aalborg.

Gennem uddannelsen er der flere større koblingsopgaver der skal løses som en del af skoleforløbene. Disse tilrettelægges i samarbejde med den afdeling du er tilknyttet på det pågældende tidspunkt, og gerne med fokus på det respektive arbejdsområde.

Uddannelsen består af vekslende ophold i et af rederiets forskellige kontorer, og Handelsskolen i Nuuk eller Qaqortoq.

Ansøgning
Ansøgning om elev- og lærlingeplads hos Royal Arctic Line A/S sendes til ledige stillinger med henvisning til vores praktikopslag.