Projektlaster

 

Transport af projektgods udgør en særlig udfordring i Grønland på grund af  sikkerhedsforhold, godshåndtering, koordinering samt planlægning.

Royal Arctic Line håndterer projektlaster i selv de mest afsidesliggende steder i Grønland, under de vanskeligste forhold og garanterer sikker gennemførsel.

Royal Arctic Line er i stand til at imødekomme vore kunders specielle transportbehov fordi vore engagerede medarbejdere har erfaring med containerløft, opbevaring og transport af projektlaster i alle størrelser  samt konventionelt stykgods i Grønland.
Royal Arctic Lines innovative tilgang til logistik og fælles mål med vore samarbejdspartnere, betyder, at vi sammen kan identificere optimale logistikløsninger under arktiske forhold.

Vores tjenesteydelser inkluderer bl.a.:

  • Konventionelt stykgods (BB), containere pakket hos afsender (FCL), gods pakket af rederi (LCL) samt charter
  • Projektlaster samt gods i overstørrelse (OOG)
  • Optimerede transportløsninger for projektlaster samt bygningsudstyr
  • Pram og truck-stevedoring i øde områder
  • Opbevaring og integreret logistik
  • Farligt gods
  • Opsyn af losning og lastning
  • Engagerede, fagligt kvalificerede og erfarne medarbejdere

Referencer:
Royal Arctic Line har leveret hovedparten af logistikken i forbindelse med byggeri samt drift af bl.a. vandkraftværker i Grønland.

 

 

Projektgods
Projektgods omfatter gods, som det ikke umiddelbart er muligt at indpasse i den normale Mastersejlplan eller fragttariffens betingelser, fordi der er tale om meget store eller vanskeligt håndterbare godstyper, eller der er tale om store mængder af ensartet last.
Eksempelvis kan der være tale om "sværvægtsløft" eller større fartøjer, maskingods og fiskekuttere m.v. Under Projektgods kan der endvidere være tale om gods, der ikke er omfattet af de øvrige godsgrupper og derfor kræver særlige foranstaltninger eller hensyn.

Projektgods med endelig destination uden for RAL/RAB's normale Mastersejlplan i Grønland vil ikke følge gældende fragttarif, men fragtberegnes i forhold til de operationelle omstændigheder, krav og omkostninger.

Transportbetingelser
Transportmuligheder og rater vil blive fastsat individuelt under hensyntagen til medgået transport- og arbejdstid samt ressourceforbrug. Afhængig af godsets beskaffenhed (vægt, dimensioner og destination), forbeholder Royal Arctic Line sig ret til at kræve særlige fragtbetingelser, samt at løfteåg leveres sammen med godset.

Booking
Projektgods medtages kun, når dette er anmeldt til og bekræftet af Royal Arctic Line. Ved anmeldelsen opgives nøjagtige mål (længde, bredde og højde), bruttovægt, samt evt. særlige foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med transporten.

Alle henvendelser om Projektgods rettes til Royal Arctic Lines udviklingsafdeling i Aalborg.

Øvrigt
Alle transporter foregår efter Royal Arctic Lines fragtbestemmelser som beskrevet i fragttarif kapitel 9. Bemærk, at ansvaret er begrænset i henhold til Søloven.