Royal Arctic Line støtter FNs Global Compact

Royal Arctic Line driver virksomhed inden for rammerne af Global Compacts principper.

Verdens virksomheder driver den økonomiske vækst fremad og er drivkraften for globalisering. Det betyder også, at erhvervslivet har et særligt ansvar for at være med til at løse verdens problemer og bidrage til en bæredygtig fremtid.

For at understøtte det arbejde har FN oprettet Global Compact-programmet, som efterhånden er støttet af godt 10.000 virksomheder fra 130 lande. Ved sin erklæring af støtte til UN Global Compact har Royal Arctic Line forpligtet sig til at drive virksomhed inden for rammerne af Global Compacts 10 principper om at fremme menneske- og arbejdstagerrettigheder, udvise miljøhensyn og bekæmpe korruption.

Menneskerettigheder
Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af de internationalt erklærede menneskerettigheder; og
Princip 2: Sørge for ikke at være medvirkende til at krænke menneskerettigheder

Arbejdstagerrettigheder
Princip 3: Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;
Princip 4: Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; og
Princip 5: Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
Princip 6: Afskaffe diskrimination i relation til arbejds-og ansættelsesforhold

Miljø
Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;
Princip 8: Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og
Princip 9: Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Antikorruption
Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Læs mere om UN Global Compact her