09.05.23 10:36

Obligatoriske oplysninger ved oprettelse af nyt kundenummer ved Royal Arctic Line

 

Royal Arctic Line arbejder mod mere bæredygtige tiltag og prøver at nedskære forbruget af papir. Derfor vil det fremadrettet være obligatorisk at oplyse e-mail og telefon- eller mobilnummer ved booking.

Dermed kan Royal Arctic Line sende bookingbekræftelser/fragtbreve/fakturaer via e-mail og kontakte kunder telefonisk ved advisering af klarmeldt gods.

Udover Navn/Firma navn adresse vil der for privatkunder blive bedt om fødselsdato / for firmaer blive bedt om CVR nr. / for offentlige bedt om GLN/EAN nummer, for at sikre korrekt kunde, firma og afdeling.

Royal Arctic Line oplever vi har mange kunder, som vi ikke kan få kontakt til, da deres kundeoplysninger er forældet og dette medfører flere breve sendes forgæves til forkerte adresser. Der er ligeledes lang responstid på brevene og ender med lange liggetider på gods, som ligeledes opkræves pakhusleje per brev, som slutteligt ender med rykker der sendes per brev. Meget papir der kan sparres og hurtigere responstid samt højere kundetilfredshed.