17.02.23 15:20

Opdateret hurtigtarif

Raterne vil være gældende fra den 18. februar 2023

Nordgående fragt og Intern fragt i Grønland berøres ikke af ratereguleringerne hvorimod raterne for sydgående fragt reguleres op med 32%.

Hurtigtariffen er opdelt i to dele, bestående af ark for nordgående samt internt i Grønland (med rød top) og et ark for sydgående fragt (med blå top).

Ud fra et ønske om en gradvis simplificering af tarifstrukturen vil investeringsbidraget fremover være en integreret del af søfragtraten. Derud over vil håndteringstaksterne (THC) i havne udenfor Grønland afspejle aktivitets- og omkostningsbestemte priser. Derfor vil der også på de nordgående rater være ændringer på søfragt og håndteringsgebyrer i forhold til tidligere, men den samlede fragtomkostning dvs. THC+Søfragt+THC+Investeringsbidrag vil være uændret.

Endvidere introduceres et nyt containerprodukt kaldet NOR ”Non Operating Reefer”. Dette gøres for at optimere udnyttelsen af vor container- og skibskapacitet. Der vil dog være tale om begrænsninger for godstyper som må pakkes i disse containere hvis primære anvendelsesformål er til transport af fødevarer. Det drejer sig om biler, olietønder, gods der indeholder olie og kølervæsker, langgods som kan beskadige inderbeklædning, gods med skarpe kanter, gods som kan være ildelugtende og som ikke kan rengøres efter endt brug samt mini containere.

Hurtigtariffen vil også kunne downloades fra vor hjemmeside www.ral.gl og findes under menuen ”Downloads”.

Spørgsmål til den opdaterede hurtigtarif kan stilles til Royal Arctic Lines Customer Support – Kundechef John Aage Nielsen email: johni@ral.gl

DownloadItemIconHurtigtariffen gældende fra 18. februar 2023