12.09.22 08:00

Fyldte varelagre skaber problemer på Århus havn

 

Grundet pludselige og uforudsete ændringer i den generelle efterspørgsel er de globale forsyningskæder kraftigt påvirkerede. Således er der ophobning af importcontainere på flere større havne i Europa, herunder også Århus Havn. Dette har givet store udfordringer for containerflowet på havnen i Århus til gene for rederiernes kunder, og dermed også for Royal Arctic Lines kunder.

APMT terminals (Maersk) der står for operationen på Århus havn har iværksat en række initiativer der skal afhjælpe situationen. ”Det er meget frustrerende for os og vores kunder, men da der er tale om en ekstraordinær og midlertidig situation, samarbejder vi så godt vi kan med APMT terminals i Århus for at være med til at løse problemet” siger Royal Arctic Lines kommercielle direktør Niels Clemensen.

Der er tale om en ekstraordinær og midlertidig situation, der bl.a. skyldes ændringer i køberadfærd, der er påvirket af stigende energipriser. Dette har bl.a. medført ophobning af varer på varelagre rundt omkring i Danmark, hvilket påvirker flowet på terminalen i Århus idet containere ikke bliver afhentet og tømt med samme hastighed som før.

Det forventes at udfordringerne vil vare nogle uger endnu, men de igangsatte initiativer ser allerede ud til at have afhjulpet situationen lidt og der er en forventning om, at de løses inden for et par uger.

Royal Arctic Line ser ikke en risiko for at denne ekstraordinære udvikling vil have en permanent karakter. ”Det kan altid diskuteres om man kunne have forudset dette og gjort mere for at undgå de værste påvirkninger, men denne ekstraordinære situation vil ikke ændre noget i forhold til besejlingen af Danmark” udtaler Royal Arctic Lines Driftsdirektør Ivalu Kleist.