01.11.22 09:56

Nanoq Arctica 241 anløb af Kangerlussuaq (rødt anløb)

 

Royal Arctic Line har besluttet, at der på Nanoq Arcticas rejse 241 oprettes anløb af Kangerlussuaq såfremt isforholdene tillader det (rødt anløb).

Anløbet er primært sat op for at Royal Arctic Line kan få tømt ud af tomme containere således disse kan komme ud på rejser.

Der vil være åbent for booking af gods til Kangerlussuaq, men der gøres igen opmærksom på, at anløbet kun finder sted hvis isforholdene tillader det (rødt anløb).