21.07.22 15:00

BAF/CAF 1. august 2022

 

Royal Arctic Lines brændstofpriser er fortsat stigende og udviklingen på valuta er ligeledes opadgående.

Royal Arctic Line justerer derfor olie- og valutakurstillægget fra nuværende tillæg i juli på 29,54% til:

30,73%. pr. 1. august 2022.

Tillægget beregnes ud fra et indeks fra 2010 og opdeles i en bunkers- og en valutadel, og afspejler udviklingen i disse.

Justeringen af satsen betyder, at hvis søfragt og håndtering koster 2.000 kroner, så skal der betales 614,60 kroner i olie- og valutatillæg.

Royal Arctic Line tjener ikke på olie og valutatillægget som udelukkende bruges for at sikre selskabet mod effekten af oliepriser og valutarisici.