02.07.21 15:00

Olie- og valutatillægget ændret pr. 1. juli 2021

 

Royal Arctic Line gennemgår olie- og valutatillægget, også kendt som *BAF/CAF-tillægget, hver måned og ved større udsving op- eller nedjusteres dette.

Tillægget er således blevet justeret fra 3 % til 4,4 % pr. 1. juli 2021, hvilket også gælder for gods, der havde afsejlingsdato den dag.

Venligst bemærk at afgangen fra Aalborg med Brúarfoss, rejse 124 med afgang 30. juni, sker med det gamle olie- og valutatillæg og ændres derefter på de efterfølgende anløb.

Olie- og valutatillægget gælder for al fragt til, fra og i Grønland. Royal Arctic Line tjener ikke på dette tillæg, da det er en driftsmæssig regulering der foretages.

 

*BAF/CAF

BAF (Bunker Adjustment Factor): Olietillæg til dækning af forøgede brændstofpriser, som fastsættes af rederierne hver måned på baggrund af oliepriserne.

CAF (Currency Adjustment Factor): Kurstillæg til dækning af devalueringen af den valuta som hovedfragten afregnes i.