20.04.21 15:00

Derfor er vore skibe registreret i Danmark

 

Royal Arctic Lines nyeste bygdeskib Siuana Arctica, der i øjeblikket er i Uummannaq-området for at hente frysegods, sejler under dansk flag og har hjemhavn i Odense, der er Upernaviks venskabsby. Siuana Arctica bliver tilknyttet Upernavik-området fra i sommer, og skal forsyne dens ni bygder fra Royal Arctic Lines havn i Qasigiannguit.

Det var ellers meldt ud, at de fire nye bygdeskibe Siuana Arctica, Maleraq Arctica, Arpaarti Arctica og Tilioq Arctica skulle på grønlandsk flag. Omkostningshensyn har dog gjort, at rederiet til sidst måtte træffe beslutning om, at skibene i stedet skal på dansk flag.

Grunden til det danske flag og den danske hjemhavn skal findes i skatteloven, den såkaldte DIS-ordning. Når et skib er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) skal søfarende ikke betale indkomstskat. Royal Arctic Lines besætninger betaler således ikke skat til Danmark på grund af bygdeskibenes status som dansk-indregistrerede skibe. Var bygdeskibene registreret i Grønland skulle besætningsmedlemmerne ombord på disse skibe have betalt indkomstskat i Grønland, og dermed ville det have været dyrere at opretholde samme løn som deres kollegaer på øvrige skibe.

Der er derfor taget hensyn til to forhold i denne valgte ordning: At søfolkene indkomstmæssigt bliver ligestillede med kollegaer på rederiets øvrige skibe, og at Royal Arctic Line sparer på udgiften til skat og administration og dermed kan fastholde de nuværende fragtrater.

Royal Arctic Line skal være omkostningseffektiv af hensyn til samfundets generelle udvikling. Derfor er selskabet forpligtet til at undgå fragtratestigninger så længe som muligt. Uden skattefrihed vil et grønlandsk flag medføre ratestigninger. Havde skattefrihed for de mindre skibe været en mulighed, så havde selskabet som en selvfølge valgt det grønlandske flag. Også selvom det ville betyde mere administration for rederiet. Vi er et grønlandsk selskab og det er vi stolte af.

- Derfor er den valgte løsning god for begge parter, så længe der ikke findes et internationalt skibsregister i Grønland. Vi har en DIS-lignende ordning for passagerskibet Sarfaq Ittuk, som vi gerne ville have benyttet på de nye bygdeskibe. Det har ikke kunnet lade sig gøre i forhold til nuværende lovgivning, siger flådechef Anders Bay Larsen, Royal Arctic Line.

For de store skibes vedkommende, som for eksempel Tukuma Arctica, Malik Arctica og Mary Arctica, skal disse være noteret i et internationalt skibsregister, fordi de er handelsskibe og sejler til udenlandske havne. Det giver en større fleksibilitet for rederiet og for de søfarende, og er mere effektivt at administrere skibene, når de er under samme flag. Det gør det også lettere at tilbyde uddannelse til søfarende.

Royal Arctic Lines næste bygdeskib er Maleraq Arctica, der skal besejle Uummannaq og omkringliggende bygder, og forventes til Grønland i løbet af foråret. Maleraq Arctica får således Uummannaqs venskabsby Helsingør som hjemby.