23.12.19 09:30

Nyt containerskib skal sejle mellem Østgrønland og Island

 

Royal Arctic Line har fredag den 20. december 2019 underskrevet en købsaftale på et nyt containerskib, der skal betjene Østkysten.

Det indkøbte skib har en kapacitet på 108 TEU og det forventes leveret i april måned 2020.

Det indkøbte skib skal primært sejle mellem Reykjavik og Tasiilaq, og vil dermed markant øge betjeningen af Østkysten, både med hensyn til frekvens og forbindelser til og fra hele verden.

Det kommende sejladssystem med bl.a. Tukuma Arctica, kommer til at betyde at Royal Arctic Line anløber Reykjavik hver uge i både nord- og sydgående retning. Det er denne forbindelse der nu gør det muligt at benytte et nyt skib til betjeningen af Østkysten.

Udover at løsningen vil give en markant serviceforbedring på Østkysten, vil indsættelse af en 108 TEU give mulighed for at bruge skibet som back up på Vestkysten, f.eks. i forbindelse med udtømning af lagre i Nordgrønland i løbet af foråret, dette vil gælde for de perioder hvor vi ikke kan besejle Østgrønland.

I Royal Arctic Line glæder vi os over, at det kommende sejladssystem allerede nu har vist sig at give nye muligheder, og at vi med anløb af flere havne kan begynde at tænke i nye baner for at forbedre og optimere betjeningen af Grønland.

LÆS OGSÅ Royal Arctic Line kigger på bedre besejling af Østgrønland

Ideen til denne løsning kommer direkte fra vores operationelle medarbejdere, der har søgt efter løsninger til bedre betjening af Østkysten. Det er medarbejdernes ønske om at øge serviceniveauet for befolkningen der har ledet til denne løsning, som vi mener vil gavne både befolkningen, erhvervslivet samt byggebranchen på Østkysten.

Investeringen i et nyt containerskib understøtter tidligere udmelding om at søge muligheder for en direkte forbindelse til Island, med mindst 50% flere anløb til Tasiilaq i åbent-vandperioden. En sådan omlægning vil være mere fleksibel med hensyn til at anløbe Tasiilaq tidligere og senere, såfremt isen og vejret tillader det. Desuden vil omlægningen betyde at Tasiilaq forbindes direkte med det globale logistiknetværk. Med en kombineret skib og flyløsning via Reykjavik kan produkter fra Tasiilaq i princippet nå verdens gourmet restauranter på 72 timer. 

Denne ændring betyder iøvrigt at Royal Arctic Line får endnu et skib i DIS regi. Sammen med Siuana Arctica der skal afløse Vestlandia betyder det en udvidelse af flåden.