02.11.18 15:00

Vestlandia i ismasser ved Upernavik

 

 Vi skal gøre vore kunder opmærksomme på, at issituationen i Upernavik distrikt udvikler sig hastigt.

Vi kan derfor ikke garantere Vestlandias anløb med rejsenumrene 1843 og 1844, som i vores sejlplan er med forbehold for is- og vejrsituationen.

Vi holder nøje øje med is- og vejr situationen i distriktet, og vil gøre en ekstra indsats for at de nævnte anløb gennemføres, såfremt isen og vejret tillader det.

Såfremt anløbene ikke kan gennemføres, vil gods sendt med disse rejser blive oplagt i nærmeste transithavn for kundens regning.

På billedet ses Minik Arctica i Kullorsuaq i dag den 2. november 2018, og foto er ved Søren Nuka Olsvig.