04.05.18 08:00

Stabil containerhåndtering i 2018

 

Royal Arctic Lines måling af containerhåndtering har i 2018 været stabil med enkelte afvigelser fra de planlagte containerhåndteringer på kysten. Målingen har i flere uger været på mellem 0 og 2 containere, som ikke blev håndteret efter de oprindelige planer (fejlprocent på 0% til 0,2%).

Containerhåndteringen er dermed stabiliseret. Dette skyldes forbedringen af nye procedurer og arbejdsgange samt en målrettet indsats fra mange dedikerede medarbejdere, med fokus på at fange mulige afvigelser så tidligt som muligt.

Der vil altid være usikkerhed forbundet med containertransport mellem skiftende skibe. Vejr og vind og andre forhold kan skabe afvigelser i planer, som påvirker operationen. Det er også tilfældet globalt. Ligeledes er der specifikke speditionsrelaterede ydelser sydgående, hvor der stadig arbejdes på forbedringer i dataudveksling mellem vore kunder og Royal Arctic Line. Men for den rene rederidrift er der tale om en sikker og vedvarende stabilisering. Det er en vigtig milepæl i forandringen mod et nyt Royal Arctic Line.

Royal Arctic Line har iværksat en transformation med målet om at gøre det let at handle med Grønland. Vi sikrer, at samhandel med Grønland kan ske på den mest enkle og direkte måde i fremtiden. Vi finder nye veje, der forbinder Grønland og rederiet til et globalt handelsnetværk. Det kræver store forandringer. Ikke mindst fordi det gamle ville dø før eller siden. Med den stabilisering vi ser i databehandlingen, kan vi begynde at vende blikket mod konstante forbedringer i målet om at gøre det let at handle med Grønland.