02.02.18 08:00

Royal Arctic Line og Aalborg Havn fortsætter dialogen

 

Royal Arctic Line og Aalborg Havn har siden et møde den 5. oktober 2017 mellem formandsskaberne arbejdet på en rammeaftale om ændringer til Basishavnsaftalen. Royal Arctic Line har ønsket at se en tilpasning af samarbejdet i lyset af udviklingen og forandringerne i handelsmønstre, og de muligheder for Grønland disse forandringer afstedkommer.

Trods positiv og konstruktiv dialog er det ikke lykkedes for parterne at opnå enighed om en rammeaftale for de videre forhandlinger. Royal Arctic Line beklager at man ikke kunne blive enige om en rammeaftale, men dette medfører ikke nogen ændringer i forhold til rederiets handlingsplaner og strategi. ”Den videre dialog, som vi absolut tror på er vejen frem, må afgøre om man på et senere tidspunkt kan opnå enighed om en fælles køreplan for de nødvendige forhandlinger” udtrykker Verner Hammeken, administrerende direktør i Royal Arctic Line.