09.12.18 17:00

Royal Arctic Line om Anders Brøns bortgang

 

Det er med dyb beklagelse at vi har modtaget nyheden om Anders Brøns’ alt for tidlige bortgang.

Anders Brøns var igennem aktiviteterne i Polar Seafood og i sit øvrige engagement i Grønlands erhvervsliv  en person af meget stor betydning for Grønlands udvikling. Polar Seafood er en vigtig forretningspartner for Royal Arctic Line, og selvom Anders ikke var direkte involveret i vore daglige forretningsmæssige transaktioner, så var der hos Anders en helt speciel ånd, når vi talte sammen, og man var ikke i tvivl om, at han fulgte med.

Anders Brøns havde en helt særlig evne til på en stilfærdig måde med et glimt i øjet at fremstille sine synspunkter på en kort, præcis og især tillidsskabende måde. I Anders’ ord lå der altid en optimistisk og opmuntrende tone, præget af visdom, skarp analytisk sans og en tydelig virke- og skabetrang. Man gik altid fra en samtale med Anders med en følelse af fornyet energi, uanset hvor kort samtalen kunne være.  

Med Anders Brøns mærkede man tydeligt, at der var tale om et helt menneske i stor balance, på et niveau man sjældent møder. Vi må nu alle leve videre med mindet om en Anders Brøns, der trods den særlige tilbagetrukne facon altid føltes som tilgængelig, hvis man havde brug for et godt råd. Det er ikke muligt mere, og det er alt for tidligt.

Der er tale om et uforståeligt chok og et stort tab for alle, og vore tanker og dybeste medfølelse går først og fremmest til familien og den nærmeste omgangskreds.  

På vegne af Royal Arctic Line A/S

Verner Hammeken