14.12.18 15:30

Pressemeddelelse 14. december 2018

 

På vegne af bestyrelsesformand Ulrik Blidorf, Royal Arctic Line A/S udsendes følgende pressemeddelelse:

En enig bestyrelse i Royal Arctic Line A/S har besluttet at udvide Direktionen i selskabet med 2 nye medlemmer. Royal Arctic Line står overfor meget store forandringer af den grønlandske infrastruktur. Det er formålstjenstligt at sikre den bedst mulige ledelsesmæssige platform ved inddragelse af flere i det vigtige arbejde med transformationen af selskabet.

En større Direktion giver en bedre handlekraft og dermed også den bedst mulige sikring af kundernes interesser, og særligt den øvrige ledelses evne til at følge op på handlingsplaner.

En større Direktion skaber grobund for øget mobilitet i ledelseslagene ved at Direktionen bliver mindre personafhængig, og dels ved at skabe endnu flere rollemodeller i organisationen, som kan inspirere og anspore talenterne bedst muligt til at søge en stærkere udvikling.

Udvidelsen af Direktionen vil styrke selskabet i den kommende del af strategien om selskabets udvikling.

De to nye medlemmer af Direktion for Royal Arctic Line er hentet internt i selskabet og er

1.       Aviâja Lyberth Lennert udnævnes per 1. januar 2019 til Vicedirektør og optræder som stedfortræder for Verner Hammeken. Aviâja vil fortsat være direktør for Arctic Umiaq Line A/S.

2.       Peter Christoffersen vil indtræde i Direktionen i kraft af sin rolle som CFO og kaldes herefter CFO/Økonomidirektør.

Ændringen er ansporet af Direktionens og Bestyrelsens arbejde med successionsplaner og kontinuitet generelt samt en mulighed for at skabe udviklende stillinger på et højt niveau.