10.11.17 14:30

Pressemeddelelse: Vi har en plan.

 

Royal Arctic Line forstår til fulde frustrationerne over vores service i denne tid, og vi er heller ikke tilfredse. Langt fra. Med denne meddelelse ønsker vi at informere om de præcise tiltag, hvormed Royal Arctic Line vil genskabe tilliden til selskabets service. 

Vi fastholder, at vinterforsyningerne ikke påvirkes af den driftsmæssige situation. Vi fastholder at tømningen af fryselagrene i nord ikke vil blive påvirket. Vi fastholder at vi er tilbage på en acceptabel service fra midten af december, når vi har stabiliseret sejlplanen.

Upålideligheden af sejladsen på Atlantskibene har haft stor betydning for vores service. Forsinkelsen af skibene er en kombination af sommerens systemproblemer samt ibrugtagning af den nye havn i Nuuk, som har vist sig at være mere vanskelig end forventet. Vore skibe har sejlet lige efter hinanden som perler på en snor og skabt flaskehalsproblemer på havnene.

 1. Dette har ramt udleveringen af containere til pakhusene og dermed stykgodsudleveringen. Der har været tale om en ond cirkel: Forsinkelser på terminalen medførte forsinkelser for skibene, som derved var i havnene samtidig og igen medførte forsinkelser på terminalen og pakhuse.
 2. Beholdningen af tomme containere i Grønland til fiskeeksporten er blevet ramt af, at skibene sejlede så tæt, at de containere som skulle tømmes ikke har kunnet nå at blive tømt, inden næste skib skulle tage dem ned.
 3. Beholdningen af tomme containere i Aalborg er blevet ramt af samme problem.
 4. Beholdningen af paller har ligeledes været ramt af, at der ikke var nok tomme containere.

Hvad Royal Arctic Line gør ved det:

 1. Det forventes at sejlplanen er normaliseret ved ankomst til Nuuk den 7. december. Dette betyder at fartplanen holder for de sidste regulære skibe til de nordligste områder.
 2. Vi har indsat et ekstra skib som har lastet tomme containere i Rotterdam inden det kommer via Aalborg til Grønland. Dette skib ankommer efter planen til Nuuk den 20. november, hvorefter de tomme containere bringes til Sisimiut 23. november.
 3. Vi har sat et ekstra skib ind for at håndtere specialgods i forbindelse med anlægsarbejder i Nuuk.
 4. Vi har et stort fokus på at sikre indkøringen af nye rutiner i Nuuk havn.
 5. Der er taget hensyn til at der skal omkring 10.000 paller ud til de forskellige lokationer.
 6. I sidste uge blev en ny væsentligt forbedret version af Royal Arctic Line’s IT system taget i brug, hvilket letter arbejdet med ændringen af sejladsplanlægningen.
 7. Vi har i samarbejde med KNI en meget tæt opfølgning på levering af varer til de sidste skibe til de områder der lukkes i vintersæsonen.
 8. Vi indsætter et ekstra team blandt andet fra Aalborg til at hjælpe i Aasiaat med håndtering af bygdegodset til vinterforsyningerne.

Med andre ord: Vi arbejder udfra en plan som følges op på daglig basis med et godt samarbejde på tværs af alle i Royal Arctic Line i både Aalborg og Grønland.  

Vi er alle enige om, at det er beklageligt at vi oplever de driftsmæssige udfordringer, men hovedbudskabet i dette er at vinterforsyning er under kontrol, udtømning af fryselagre vil ske og tomme containere kommer til Grønland. Sker det så hurtigt som det kunne ønskes? Nej. Men opretningen sker hurtigst muligt i henhold til ovennævnte plan.

Vi vil løbende informere om udviklingen i ovenstående.

Nuuk
10. november 2017