02.03.17 13:30

Nyt system i Royal Arctic Line

 

Det skal hermed meddeles, at Royal Arctic Line A/S går over til et nyt kommercielt system med start på skib NUK 1713.

Der kan allerede fra den 27. februar bookes ud af Aalborg på dette skib og efterfølgende skibe.

Gods som er booket til NUK 1713 kan indleveres fra den 15. marts 2017.

Hvad er nyt for kunderne

To numre for forsendelse:

  • Bookingnummer
  • Fragtbrevsnummer (nyt)

Systemet er bygget op omkring det engelske sprog:

  • POL og POD = Afskibningshavn og modtagerhavn
  • Vessel og voyage = Skib og rejse
  • Shipper og consignee= Afsender og modtager

Farligt gods
Alt farligt gods skal fremadrettet være booket og bookingen skal være godkendt af Royal Arctic Line A/S før indlevering kan finde sted. Det vil sige, at kunder ikke kan indlevere farligt gods, uden at det på forhånd er booket og at der er modtaget en bookingbekræftelse fra Royal Arctic Line A/S.

Bookingbekræftelse er påkrævet ved indlevering
Royal Arctic Line A/S forventer at kunden har sin bookingbekræftelse med ved godsindlevering. Dette tiltag sker blandt andet fordi vi ønsker, at gøre hele processen omkring indlevering mere strømlinet, således at vi med hjælp fra den medbragte bookingbekræftelse hurtigt kan slå bookingen op.

Web booking
De kunder som benytter vores nye web booking skal huske, at bookingen først skal godkendes af Royal Arctic Line A/S før det kan indleveres. Alle kunder vil, når en booking er godkendt, modtage en bookingbekræftelse, og først herefter kan godset indleveres.

Vi skal gøre vore kunder opmærksomme på, at der kan forekomme ventetid i forbindelse med booking, indlevering og udlevering i forbindelse med implementeringen af dette nye system. Vi beder derfor om kundernes tålmodighed.