15.12.16 13:00

Organisationsændring i Arctic Umiaq Line A/S

 

Efter over 10 år på posten som direktør for Arctic Umiaq Line A/S fratræder Jette Larsen per 31. december 2016.

Arctic Umiaq Line er i løbet af de sidste 10 år blevet løftet til et niveau hvor selskabet fremstår som en solid og stabil partner i passagertrafikken på den Grønlandske vestkyst. Dette skyldes ikke mindst Jette Larsens indsats for at modernisere skibet Sarfaq Ittuk og skabe fokus på, at en rejse med Arctic Umiaq Line gerne må blive til en god oplevelse.

Arctic Umiaq Line A/S er siden 1. juli 2016 et 100% ejet datterselskab af Royal Arctic Line A/S. Bortfaldet af det Grønlandske Selvstyres underskudsgaranti for selskabet fra 2017 har nødvendiggjort denne restrukturering af selskabet. Således vil rollen som direktion i selskabet varetages af direktionen i Royal Arctic Line A/S, og den daglige ledelse vil blive varetaget i et samarbejde blandt ledende medarbejdere i Royal Arctic Line.

Organisationsændringen vedrører kun ledelsen af selskabet og Arctic Umiaq Line vil fortsætte uændret i sin nuværende form og som et selvstændigt selskab.

Vi vil gerne her benytte lejligheden til at takke Jette Larsen for hendes dedikerede indsats i forbindelse med udviklingen af Arctic Umiaq Line til det vi ser i dag.

Yderligere oplysninger:

Verner Hammeken
Administrerende direktør i Royal Arctic Line A/S