04.11.15 09:00

Vi forøger sikkerheden for udlevering af dit gods

 

Som led i vores løbende kvalitetssikring har vi øget sikkerheden for, at dit gods ikke udsættes for tyveri eller fejludleveres.

I takt med kriminaliteten forebygges på nogle områder, for eksempel i banker, flytter det kriminelle fokus. Det har været kendt længe, at tyveri af værdifuldt gods i containere og trailere, har været en indtægtskilde for kriminelle bander. Alene i år har vi kendskab til tyveri af tre trailere og containere i Ålborgområdet, og det skærper vores opmærksomhed. Hændelserne er ikke bare simple tyverier, men også fup-udleveringer, hvor de kriminelle på forskellig måde skaffer sig falsk udleveringsdokumentation.

Vi skærper derfor vores kontrol på forskellige måder. Blandt andet vil vi forbeholde os ret til at bede om legitimation fra de personer som afhenter gods, både stykgods og containere. Eksempelvis vil vi bede om kopi af kørekort og pas, og måske registreringsattesten på lastbilen, hvis der kommer en ukendt chauffør/lastbil for at hente en container med fisk, og som ikke kan præsentere en tilfredsstillende udleveringsdokumentation.

Vores øgede sikkerhedsfokus vil selvfølgelig nok medfører lidt gener i starten, men vi tror på at det efter kort tid vil være en naturlig del af udleveringsproceduren.