30.03.15 11:00

Fornuftig fremgang for Royal Arctic Line

Det økonomiske resultat for 2014 er forbedret med omkring 56 millioner kroner i forhold til 2013

Royal Arctic Line kommer ud af 2014 med et overskud på 36 millioner kroner. Det er en markant fremgang i forhold til 2013, hvor rederiet havde et underskud på 20 millioner.

Fremgangen skyldes særligt tre faktorer:

  • Omkostningerne er løbende tilpasset til aktivitetsniveauet, og de samlede faste omkostninger er reduceret med 30 millioner kroner.
  • Fra første marts 2014 blev fragtraterne hævet med fem procent, og det har øget omsætningen med omkring 22 millioner.
  • Den ikke-koncessionerede omsætning er forbedret med cirka ni millioner.

Den ”anden vej” trækker finansielle udgifter og et fald i omsætning på olie- og valutatillæg på baggrund af faldende oliepriser.

Dermed ender resultat på et overskud på 36 millioner før skat og 24 millioner kroner efter skat.

Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Udviklingen i godsmængder
De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde 741.000 kubikmeter i 2014 imod 747.000 kubikmeter i 2013. Dette svarer til et fald på 0,8%, og mængderne er altså på niveau med 2013. Der er dog fortsat tale om den laveste samlede godsmængde i over 10 år.

Den koncessionerede godsmængde til Grønland faldt med omkring 6.000 kubikmeter (1,7%), mens godsmængderne fra Grønland faldt med ca. 4.000 kubikmeter (1,5%). Omvendt steg de interne godsmængder med knap 4.300 kubikmeter (4,2%) i forhold til 2013. Projektgods var på niveau med 2013 og udgør fortsat en beskeden del af de samlede godsmængder.

For yderligere oplysninger, kontakt bestyrelsesformand Kuno Fencker, kunof@icloud.com +299 58 88 21 eller økonomidirektør Bent Ole Baunbæk, bob@ral.gl, +299 34 91 30.