26.02.15 10:00

Annullerer anløb af Diskobugten på rejse 1508

 

Kære kunder

Pga. den hårde kulde fra nord for Sisimiut og hele vejen op forbi Diskobugten vil det ikke være muligt for Arina Arctica at gennemføre besejling af Aasiaat og Ilulissat, samt tilhørende byer og bygder.

Royal Arctic Line har derfor besluttet at annullere anløbet (rejse 1508) og vurdere issituationen, forud for næste anløb (rejse 1511). Såfremt der sker væsentlige ændringer i issituationen, vil vi igen vurdere om en sejlads er mulig.

Det gods der er destineret til byer og bygder i Diskobugten vil blive oplosset i Nuuk og afvente næste mulige forbindelse med mindre andet ønskes.
Som vi har skrevet på vores Mastersejlplan, kan vi ikke garantere at vi anløber Diskobugten og at godset i disse tilfælde oplosses i Nuuk for godsejers regning og risiko.
Ønsker I at jeres gods skal sejles til en anden Royal Arctic Line-havn, bedes I kontakte Royal Arctic Lines bookingcenter i Nuuk på:

Telefon: +299 70 15 00
Email: booking@ral.gl

 

Vi beklager de gener dette måtte medføre for kunderne.