11.12.15 09:00

Mastersejlplan for 2016

 

Royal Arctic Lines mastersejlplan for 2016

Royal Arctic Lines sejlplan for 2016 er nu godkendt, og sammen med godkendelsen indføres en række ændringer:

  • Antallet af afgange reduceres – 9/12-sejlplan bliver helårlig. Transittiden for gods er uændret.
  • Friperioden for containerleje øges til fem hverdage
  • Der indføres dødfragt – et tiltag der skal dæmme op for den uheldige tendens at der bookes langt mere gods end der egentlig sendes og dermed besværliggør kapacitetsplanlægningen af vores skibe.

Sejlplan 2016

I 2016 reduceres antallet af afgange. Det betyder, at den 9/12-dages frekvens som I kender fra første kvartal 2014 og 2015, for december 2015 vil være den faste frekvens i hele 2016. Afgangsdagene fra Aalborg vil være henholdsvis onsdag og fredag. Der er ikke tale om længere sejltid for skibenene, men derimod det antal dage, der er imellem afgangene fra de forskellige havne.  

Ændringer for containerleje i henhold til 9/12 dages sejlplanen.

Når Royal Arctic Line overgår til en sejlplan med 9 og 12 dages frekvenser mellem afgangene, ændres antal fridage på containerlejen, for at kompensere for de skiftende ugedage, hvor skibene afgår og ankommer.

Fra 1. januar 2016 bliver friperioden på fem hverdage, frem for de nuværende 5 kalenderdage. Det vil sige at weekenderne for perioden kan betragtes som yderligere fridage for FCL-kunderne.

Dødfragt

Royal Arctic Line oplever i stadigt stigende grad, at der bliver booket mere gods end der bliver sendt. Det har flere gange været nødvendigt at afvise bookinger når skibene er fuldt bookede. Efterfølgende indleveres der ikke de samme mængder, som oprindelig booket. Denne udvikling er meget utilfredsstillende for kunder der har fået afvist bookinger til fuldt bookede skibe – som senere viser sig at have plads. Derfor vil Royal Arctic Line fra 1. januar 2016 håndhæve muligheden for at opkræve dødfragt.

  • Dødfragt opkræves af den mængde der er booket, men som ikke indleveres
  • Dødfragten bliver opkrævet for både FCL- og LCL-forsendelser
  • FCL: Senest 8 dage før skibsafgang skal bookingen være korrekt. Dødfragt opkræves på alle bookede containere, som ikke indleveres ved indleveringsfristen eller afbookes senest 8 dage før afgang
  • LCL: Senest 8 dage før skibsafgang skal bookingen være korrekt. Dødfragt beregnes ved afvigelser større end 10 kubikmeter, hvis booket gods ikke afleveres senest ved indleveringsfristen, eller afbookes senest 8 dage før skibsafgang.
  • Satsen for dødfragt er 50% af det beløb der ville have været faktureret for indleveret gods.

Målet med dødfragten er at få ændret den uheldige udvikling. Det er således ikke et forsøg på at øge omsætningen, og Royal Arctic Lines ambition er, at bookede og indleverede mængder er ens.

Forandring

Royal Arctic Line er ved at gennemgå en forandring, for at blive mere effektiv.

Og vi vil gerne gøre vores kunder opmærksomme på, at de tiltag vi er i gang med, ikke får nogen stor betydning på nuværende tidspunkt.

Så snart der kommer ændringer, som har betydning for kunderne, vil dette blive meldt ud, før det får en effekt. Og indtil videre, skal man gøre som man tidligere har gjort.

Hvis dette giver anledning til yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Royal Arctic Line Kundeservice i Grønland på kundeservice@ral.gl +299 701 501 eller i Danmark på bookingaalborg@ral.dk  - +45 99 30 30 99

/media/451015/masterplan2016.pdf