Transport af biler, både, entreprenørmaskiner med videre som farligt gods

Info fra Royal Arctic Line

Betydning for dig som kunde
Når motoriserede maskiner klassificeres som Farligt Gods klasse 9, skal du som kunde udfylde en Farligt Gods Deklaration, som blandt andet kan findes her. Denne skal afleveres ved indlevering af godset.

Bemærk venligst at UN betegnelser altid skal være skrevet på engelsk i henhold til Søloven

Det er dit ansvar og pligt at udfylde deklarationen. Royal Arctic Line kan ikke være behjælpelig med udfyldelsen, da dette vil være en overtrædelse af de gældende regler.

  1. Der må ikke være lækage fra batterier, motorer eller tanke.
  2. For køretøjer drevet af brandfarlig væske skal tanken maksimalt være kvart fuld og må ikke overstige 250 liter
  3. Installerede batterier skal være beskyttet mod kortslutning.

Er disse krav opfyldt og Farligt Gods Deklarationen udfyldt, vil godset kunne sendes som Farligt Gods klasse 9, og Royal Arctic Line vil fastholde den nuværende rate for biler, både og entreprenørmaskiner (se eventuelt mere i vores prisliste her)

For eksempelvis biler, hybridbiler motorcykler, scootere, 3 og 4 hjulede køretøjer eller motorcykler, selvkørende landbrugsredskaber, fly og både. (Selvkørende maskiner, der er beregnet til transport af en eller flere personer eller gods) gælder følgende UN nummer:

UN 3166, VEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWERED

For eldrevne køretøjer eller maskiner gælder følgende UN nummer:

UN 3171 BATTERY-POWERED VEHICLE

Eller

UN3171 BATTERY-POWERED EQUIPMENT

Hvis der ikke er afleveres en korrekt udfyldt Farligt Gods Deklaration vil godset blive afvist ved indlevering.

Hvis ikke kravene til brændstof er overholdt klassificeres godset som Farligt Gods klasse 3 – og afregnes efter fragttariffen for Farligt Gods

 

Afmærkning

Biler, både og maskiner der sendes som Farligt Gods skal IKKE opmærkes med klistermærke, da disse ifølge Provision 962 er undtaget fra de normale opmærkningsregler for Farligt Gods. Denne undtagelse gælder dog ikke containeren hvis motoriserede maskiner afleveres i kundepakket container (FCL). I dette tilfælde skal containeren være afmærket som indeholdende Farligt Gods.

 

Undtagelser

Special Provision 961.

Køretøjer er ikke omfattet af bestemmelserne i IMDG koden hvis et af følgende kriterier er opfyldt:

- Køretøjer drevet af en brandfarlig væske med et flammepunkt over 38 grader celsius eller mere, der ikke er lækager i brændstofsystemet, tanken indeholder 450 liter brændstof eller mindre og installerede batterier er sikret mod kortslutning.

- Køretøjer drevet af en brandfarlig væske med et flammepunkt under 38 grader celsius, tanken er tom og installerede batterier er sikret mod kortslutning. Køretøjer anses for at være tomme for brandfarlig væske, når tanken er blevet tømt og køretøjet ikke kan opereres på grund af manglende brændstof. Maskindele så som brændstofslanger, filtre og injektorer behøver ikke at være rensede eller drænede for at blive anset for at være tomme. Tanken behøver ikke at være renset.

 

Motorer, påhængsmotorer, generatorer, turbiner etc.

UN3528, ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED

Dette UN nr. benyttes til motorer, påhængsmotorer, generatorer, turbiner etc.

Special provision 363

- Motorer eller maskineri, der er tomme for brændstof, og ikke indeholder andet farligt gods, er ikke omfattet af IMDG koden.
Motor eller maskineri anses for at være tomme for brændstof, hvis tanken er blevet drænet og motoren eller maskineriet ikke kan opereres på grund af mangel på brændstof. Maskindele så som brændstofslanger, filtre og injektorer behøver ikke at være rensede eller drænede for at blive anset for at være tomme. Tanken behøver ikke at være renset.

 

Andre transportører

Hvis din transport af motoriserede maskiner indeholder fortransport eller eftertransport med andre transportører eller speditionsselskaber end Royal Arctic Line og datterselskaber, er det disse selskabers klassificering af godset der er gældende. Hvis disse klassificerer godset som Farligt Gods klasse 3, vil transporten hos Royal Arctic Line ligeledes blive afregnet efter tariffen for Farligt Gods.

For yderligere oplysninger om transport af biler, både og andre motoriserede maskiner, kontakt Royal Arctic Lines kundeservice.