Tilladelser til transport af farligt gods

Her kan du læse, hvordan du søger om tilladelse til transport af farligt gods

Visse former for farligt gods må kun transporteres med særlige tilladelser. Det drejer sig om:

  • Sprængstof – klasse 1
    Sprængstof må kun transporteres med gyldig importtilladelse fra Grønlands Selvstyre.
  • Smittefarligt affald – klasse 6.2
    Smittefarligt hospitalsaffald må kun transporteres med skriftlig tilladelse fra Søfartsstyrelsen. Royal Arctic Line kan hjælpe med indhentning af tilladelse. Afsender skal derfor kontakte sin lokale havn, med henblik på en foreløbig tilladelse og booking.
  • Radioaktive stoffer – klasse 7

Radioaktive stoffer må kun transporteres med skriftlig tilladelse fra Søfartsstyrelsen. En sådan tilladelse skal indhentes af Royal Arctic Line A/S. Afsender skal derfor kontakte sin lokale havn, med henblik på en foreløbig tilladelse og booking.

Visse havneanlæg har desuden særlige begrænsninger for, hvilke farlige godstyper, de kan håndtere. En oversigt over hvilken mængder der må opbevares i de forskellige byer, forsøges indhentet så hurtigt som muligt.

Hvis du har spørgsmål om transport af farligt gods er du velkommen til at kontakte operationsafdelingen på telefon +299 34 91 17 eller imdg@ral.gl.

-----------------------------------------------

Farligt gods deklarationer

Pdflogo Pdflogo Pdflogo

Deklaration

Vejledning

Eksempel