Faresedler

 

En fareseddel er en etiket, der ved hjælp af et symbol beskriver en fare. På de efterfølgende sider findes en oversigt over de faresedler, der anvendes i medfør af ADR-konventionen (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej).

1 1 4 1 5 1 6

Eksplosionsfarlig

Eksplosionsfarlig
Underklasse 1.4

Eksplosionsfarlig
Underklasse 1.5

Eksplosionsfarlig
Underklasse 1.6
2 1 2 2 2 3 3
Brandfarlig gas Ikke-brandfarlige og
ikke giftige luftarter
Giftig gas Brandfarlig væske
4 1 4 2 4 3 5 1
Brandfarligt fast stof Selvantændelig Udvikler antændelige
luftarter ved berøring
med vand
Antændende
(oxiderende)
5 2 6 1 6 2 7A
Organisk peroxid
brandfarlig
Giftig Smittefarlig Radioaktivt stof i kolli
hørende til kategori
I-HVID
7B 7C Radioaktiv 8
Radioaktivt stof hørende
til katogori II-GUL
Radioaktivt stof hørende
til katogori III-GUL
Radioaktive stoffer
Anvendes på vogne og
containere
Ætsende
9 Begraenset Marine Forhoejet
Forskellige farlige stoffer Begrænset mængde Marine Pollutant

Mærke for opvarmede
stoffer

 

-----------------------------------------------

Farligt gods deklarationer

Pdflogo Pdflogo Pdflogo

Deklaration

Vejledning

Eksempel