20.09.17 16:00

Pressemeddelelse

 

Halvårsresultatet afspejler et udfordrende år for Royal Arctic Line. Vi oplevede driftsmæssige forstyrrelser i perioden som følge af Mary Arctica’s påsejling af et isfjeld, Johanna Kristina’s skade i Østgrønland og kranproblemer på Arina Arctica. Vi er taknemmelige over, at ingen af disse større uheld resulterede i skade på menneskeliv.

Den største udfordring i halvåret har dog været at få rederiets nye IT system til at fungere tilfredsstillende. Udfordringerne med booking og opfølgning af godsets status blev ikke løst fuldt ud i perioden og i takt med at mængderne øges, steg problemerne også med de nye arbejdsgange og systemerne.

”Vi bygger om. Undskyld vi roder” er et skilt Royal Arctic Line med rette burde have hængt op. Sammenligningen med en større ombygning er relevant: Royal Arctic Line forandrer sig i disse år og forbereder sig til at kunne leve visionen om at gøre det let at handle med Grønland. Dette kræver at vi udviser vilje til forandringer og investeringer.

Således blev et nyt 2.150 TEU containerskib kontraheret i januar og formaliseringen af det nye besejlingsmønster fra 2019 er i fuld gang på de forberedende stadier. En modernisering af IT systemet har været en nødvendig del heraf.

Rederiet opnåede at tage levering af Malik Arctica og afsluttede samtidig på positiv vis en svær forhandling om refusion af væsentlige indbetalinger for de 2 aflyste skibe fra Remontowa.

Virksomheden præsenterer et nettoresultat i første halvår på minus DKK 28 millioner mod et budget på minus 15 millioner (2016: Et plus på 11 millioner).

Resultatet afspejler en sen start med transport af fisk fra Nordvestgrønland grundet issituationen, øgede omkostninger til de nye skibe leveret i 2016 og 2017, øgede omkostninger til Sikuki Nuuk Harbour samt øgede personale, salgs- og administrationsomkostninger, primært som følge af det nye IT system. Derudover er afskrivninger og rentebyrden steget væsentligt som følge af de nye skibe.

Disse omkostninger er, bortset fra de øgede udgifter til den nye systemimplementering, forventede i forbindelse med den planlagte opgradering af infrastrukturen.

Med en stabilisering af kvaliteten af vore ydelser i resten af året, og med et halvår der stadig udviser et sundt niveau for godsmængderne, forventes et sundt 2. halvår med et driftsresultat for hele året på mellem DKK 5 og 15 millioner (tidligere forventedes et driftsresultat på mellem DKK 15 til 25 millioner).

Nuuk, 20. September 2017

Royal Arctic Line

For yderligere oplysninger

Verner Hammeken, CEO, kommunikation@ral.gl

 

Læs halvårsmeddelelsen her