06.03.17 10:00

Royal Arctic Line er på rette vej

 

Royal Arctic Lines økonomiske resultat for 2016 viser et overskud på cirka 143 millioner kroner før skat (2015: 91 millioner) og cirka 98 millioner kroner efter skat (2015: 63 millioner).

Stigningerne i godsmængderne er fortsat i 2016 og har bidraget væsentligt til resultatet. Resultatet er yderligere styrket som følge af en reduktion i de faste omkostninger og optimering af driften. Resultatet er det bedste i rederiets historie.

Alle nybygninger er nu leveret fra værftet i Remontowa, Polen. De to mindre skibe med en containerkapacitet på 36 TEU er leveret i 2016 og indgår nu i den daglige operation. Det sidste skib, Malik Arctica, som er et søster skib til Mary Arctica, er leveret i februar 2017 og vil indgå i operationen fra midten af maj 2017.

Royal Arctic Line forventer et aktivitetsniveau i Grønland i 2017 på niveau med 2016 eller marginalt lavere for de nordgående mængder grundet lidt lavere projektmængder. For de sydgående mængder er der tale om en forventet stigning på 5% som følge af den øgede TAC (Total Allowable Catch) på 7-10% for de store eksportarter.

Royal Arctic Line vil fortsat have stor fokus på omkostningsstyringen for at imødegå de stigende omkostninger som følge af nye skibe og ny havn i Nuuk, som begge får væsentlig indflydelse på den økonomiske udvikling i 2017. 

Samlet set skønnes et resultat i 2017 i niveauet 20 til 30 millioner kroner før skat i Royal Arctic Line A/S.

Årsrapport forventes udgivet i forbindelse med generalforsamlingen den 9. maj 2017.