03.03.17 16:00

BAF/CAF for marts 2017

 

Vi vil hermed informere regulering af olie- og valutakurstillæg for marts 2017. Den nuværende BAF/CAF på -1 ændres til +2%.

Orientering om udvikling:

Den primære årsag til den store stigning skyldes udløbet af Royal Arctic Lines aftaler om faste priser på 50% af bunkersmængden i 2016. Indeværende opgørelse er baseret på januar 2017-priser, og er dermed den første opgørelse efter udløb af aftalerne. Aftalerne blev indgået tidligt i 2016 ved en tøndepris på ca. 30 USD, og det nuværende prisniveau er omkring 55 UDS per tønde. Det har den effekt at nettoprisen HFO 3,5% som står for ca. 65% af Royal Arctic Lines bunkersforbrug, går fra 274 USD /MT til 412 USD/MT. Forbrugerne har dermed igennem næsten et år nydt godt af den gunstige aftale Royal Arctic Line opnåede i 2016, hvilket har sparet kunderne for ca. 5-10 mio. DKK. Ud over bunkers, går dollarkursen fra 7,10 til 7,00 DKK/USD hvilket er med til at afbøde stigning en lille smule. Saldo til senere afregning går fra at være i kundernes favør, til at være i Royal Arctic Lines favør, da den effektive bunkerspris stiger markant. Alt i alt en stigning på 3%-point.

Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte Royal Arctic Lines kundeservice i Grønland på kundeservice@ral.gl +299 70 15 00 eller i Danmark på bookingaalborg@ral.dk +45 99 30 30 99.