19.05.17 11:00

Information til kunder

 

Royal Arctic Line A/S konstaterer fremskridt i implementeringen af det nye bookingsystem LIMA og vi forventer en mere normal afvikling fra midten af juni.

 • Naja Arctica 1717’s ankomst til Aalborg i denne uge var det første skib siden LIMAs indførelse hvor udlevering af gods afvikles til tiden.
 • Told og Skat-problemerne i Aalborg omgås ved særlige procedurer og kører stort set normalt. Vi er tæt på at opnå en normal status på dette område.
 • Fakturaer i LIMA har hobet sig op, fordi vores havne og kundeservice har måtte prioritere booking- og godshåndtering. Den pukkel er ved at være ovre, og vore havneafdelinger er i fuld gang med at indhente faktureringsefterslæbet fra april så hurtigt som muligt.
 • Vi har færre interne udfordringer med brugen af systemet og operationen af Atlant og feederskibene har nu langt bedre data at arbejde med under laste- og losseplanlægning.

Der er dog stadig en del udfordringer:

 • Planlægningen af gods til bygdeskibene nordpå har krævet ekstra ressourcer og tilretninger af systemet. Vi har indsat fast support til bygdeoperationen for at kunne følge med igen.
 • Den elektroniske fakturering skal forbedres med udlevering af kopi af fragtbrev sammen med fakturaen. Dette forventes på plads i midten af juni.
 • De tekniske udfordringer med integration mellem RALs terminal- og bookingsystem koster meget ekstra tid i planlægning og håndtering af gods på havnene og på hovedkontoret.
 • Vi har stadig en del udfordringer med fejl og nødvendige tilretninger af bookingsystemet men punkterne er registrerede og prioriterede og der arbejdes på at få forbedret de mest kritiske dele.
 • Der udestår yderligere træning af superbrugere på kysten

Men vi kan snart se en ende på dem:

 • Opdateringerne til systemet kommer ud hver 2. uge efter testkørsler. Vi forventer en del af vore vigtigste rettelser på plads i denne weekend. Efter 2 yderligere opdateringer i starten og midten af juni forventer vi at systemet og operationen vil blive stabiliseret. Dette er kritisk inden det store sæsonpres.
 • Derefter påbegyndes arbejdet med den løbende optimering og reetablering af tracking, bedre muligheder for booking, integrationer med kunder og samarbejdspartnere osv.

Vi afholder stadig kriseledelsesmøder hver tirsdag og torsdag. Vore medarbejdere og samarbejdspartnere arbejder hårdt alle ugens dage og aftener for at få os igennem de udfordringer vi står overfor. Vi er også meget bevidste om at dette har været svært for mange af jer kunder.

Vi nærmer os mere normale tilstande, men vi må bede om forståelse for, at vi endnu ikke er helt hvor vi vil være endnu.

LIMA er en platform vi kan bygge videre på. At bevare status quo med det gamle system var ikke muligt. Den forandring vi gennemgår er nødvendig for at sikre den fremtidige stabilitet, effektivitet og fleksibilitet. Forandringen vil hjælpe os til at tage del i en digital udvikling, hvor virksomheder og forretningspartnere samarbejder mere på tværs globalt. Forandringen er derfor en nødvendig del af at gøre det let at handle med Grønland.

Men forandringen havde naturligvis ikke behøvet at være så frustrerende som mange af jer kunder og mange af vore medarbejdere har oplevet og endnu oplever. Listen over det vi kunne have gjort bedre er lang. Det skal jeg være den første til at beklage fra Royal Arctic Line’s side.

Men listen over medarbejdere som har udvist en stærk vilje til at få dette til at virke er også lang. Jeg er stolt over at se hvor mange af vore medarbejdere, der har kunne bide tænderne sammen og arbejdet målrettet for at vi alle kan komme videre. For videre det skal vi.

Vi vil fortsat informere om udviklingen via nyhedsbrevet fra vores hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Royal Arctic Line A/S

Verner Hammeken