10.05.17 15:30

Årsrapport for 2016

 

Royal Arctic Line er på rette vej

Rederiets bestyrelse har godkendt regnskabet for 2016, som viser et overskud på 143 millioner kroner før skat og 98 millioner kroner efter skat.

Resultatet i 2016 er det bedste i rederiets historie. Rederiet har formået at høste fordele af en mere enkel organisation og selskabsstruktur. Således er omkostningerne til personale og administration reduceret væsentligt. Effektiviteten er dermed øget og 2016 bød på en meget positive udvikling i godsmængderne, både syd- og nordgående. 

På den baggrund betegnes resultatet som tilfredsstillende.

Royal Arctic Line skal fortsat have stor fokus på omkostningerne, dette for at kunne imødegå de stigende omkostninger som følge af nye skibe og ny havn, som begge får væsentlig indflydelse på den økonomiske udvikling i 2017.

 Se årsrapport for 2016 her.

For yderligere oplysninger, kontakt bestyrelsesformand Kuno Fencker, på kunof@icloud.com eller +299 58 88 21.