25.01.17 08:00

Pressemeddelelse

 

Royal Arctic Line bestiller nyt oceanskib i Kina og går et skridt videre mod det mulige samarbejde med Eimskip

Royal Arctic Line A/S har den 24. januar 2017 underskrevet en aftale med det kinesiske værft Guangzhou Wenchong Shipyard Co., Ltd og China Shipbuilding Trading Company Limited om bygning af et nyt skib til levering i 2019.

Skibet er et vigtigt skridt i fornyelsen af Royal Arctic Lines Atlantflåde og er et led i erstatningen af Naja Arctica og Nuka Arctica, der begge med hastige skridt nærmer sig 25 år. 

Dette er det første skib Royal Arctic Line har bestilt som vil udnytte de muligheder, den nye havn Nuuk giver. Skibet er således designet uden kraner, men dog forberedt for disse. Derudover giver den nye havn i Nuuk også muligheden for at bryde med de begrænsninger i skibets størrelse, som øvrige havne i Grønland giver. Sammenholdt med skibets brændstofeffektive skrogform gør det skibet til det første skib i Royal Arctic Lines historie, hvor driftsøkonomien på Atlantfarten er prioriteret over adgangen til øvrige havne i Grønland. Dette har muliggjort et mere driftsøkonomisk og driftssikkert design med en længde på ca. 180m og en bredde på ca. 31m. Dermed er det også det største skib Royal Arctic Line har bestilt med en containerkapacitet på omkring 2150 TEU, næsten 3 gange større end Nuka Arctica og Naja Arctica.

Skibet vil opfylde de nyeste sikkerheds- og miljøkrav, herunder de nye IMO krav der stilles for nye skibes besejling af arktiske farvande ind og ud af Nuuk (polarkoden). Udover at skibets olietanke er ekstra beskyttede, så er skibets maskineri udstyret med udstyr til reduktion af udledning af svovl og kvælstofoxid. Skibet er dog stadig et standard containerskib, hvilket har reduceret investeringen betydeligt. Brugen af et standard containerskibe gør det muligt for Royal Arctic Line at udnytte eksisterende tonnage i verden. Således er det tanken at Royal Arctic Line med basis i sin egen kapacitet til sikring af forsyningsstabiliteten vil søge at benytte sig af globalt eksisterende tonnage til at komplettere flådestrategien, igen med henblik på størst mulige økonomiske effektivitet.

Royal Arctic Line og Eimskip har også sideløbende underskrevet en aftale om at udvikle et samarbejde om fælles udnyttelse af rederiernes skibskapacitet som vil skabe yderligere grobund for vækst i Grønland. Dette samarbejde, når det er fuldt implementeret, vil forbinde Grønland bedre med resten af verden. Ligeledes vil samarbejdet i langt bedre grad understøtte mulighederne for direkte eksport af mere færdige produkter og skabe en basis for mere valgfrihed i indkøbslogistikken. Uden at kunne sige præcist hvornår dette samarbejde starter, så er det målet at starte med dette samarbejde så hurtigt som muligt efter myndighedernes godkendelse.

Royal Arctic Line vil løbende informere om disse to initiativer, der begge understøtter vor vision om at gøre det let at handle med Grønland.

Nuuk – 25. Januar 2017