12.12.17 11:00

Vi har stadig en plan

 

Med denne meddelelse ønsker vi at informere om status på planen, vi udsendte den 10. november 2017.

Vi fastholder, at på trods af uregelmæssigheder vil vinterforsyningerne i nordgrønland komme ud. Tømningen af frysehusene i nord sker også efter planen. Vores besejling af kystbyerne vil være genoprettet inden nytår.

Vi har haft meget travlt i november og har stadig travlt i december, men vi ser ikke længere de samme flaskehalsproblemer med atlantskibe som før

a. Naja Arctica 1748 ankom den 9. december, 2 dage efter vor forventede genopretning af sejlplanen. Den primære årsag var vejret i Nuuk under sidste anløb. Malik Arctica er ligeledes forsinket 2-3 dage grundet vejret. Dette gav dog mulighed for ekstra hjælp til vinterforsyning i Upernavik, der dog forsinkede skibet lidt yderligere. Det vigtige er at Malik Arctica 1750 vil kunne levere årets sidste forsendelser inden nytår. Malik Arctica vil således ankomme til Nanortalik den. 25.12.2017 med anløb af Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Sisimiut og Nuuk og Sisimiut inden den 29.12.2017. Aasiaat dækkes af Irena Arctica, ligeledes inden nytår. Sejlplanen genoprettes herefter da vi går på 9/12 dages sejlads.

b. De 2 skibe der blev indsat for at levere tomme containere og specialgods udførte opgaven, omend et par dage senere end vi håbede på, og vi betragter situationen med manglende containere som normaliseret.

c. Tømning af kølehuse i nordgrønland er også sket i henhold til de bookings vi har fået.

d. Paller til vintersæsonen vil blive og er blevet distribueret for størstedelens vedkommende.

e. Indkøring af Nuuk havn pågår og vil fortsætte henover lavsæsonen.

f. Vi indsatte ekstra mandskab fra kysten og fik stor hjælp fra kolleger i Aalborg til at hjælpe i Aasiaat med håndtering af bygdegodset til vinterforsyningerne.

Vore dygtige og hårdtarbejdende kolleger i Aasiaat, stadig assisteret af folk fra kysten og fra Nuuk, er i fuld sving med at organisere de sidste vinterforsyninger til Upernavik, Uummannaq distrikterne og Disko bugten. Kullorsuaq og Nuussuaq har haft sidste skib. De sidste leverancer forventes leveret indenfor de næste par uger. Vi lever i en barsk natur og det er for tidligt at erklære vinterforsyningerne for ovre, men indtil videre holder planerne, også selvom Pajuttaat måtte hjælpe en nødstedt kutter til Ilulissat i søndags.

Vi har ændret meget i Royal Arctic Line i løbet af 2017 som en nødvendig del af forberedelserne til nye tider. Ny systemer, ny havn, ny organisation, nye måder at arbejde på. Mange medarbejdere har måttet yde en ekstraordinær indsats som følge af disse omlægninger. Der er ingen tvivl om, at disse forandringer har påvirket tilliden til Royal Arctic Line’s virke negativt. Det kan vi godt forstå. Til gengæld kan vi nu sige, at de store systemændringer ligger bag os og ikke foran os. Der er tale om ændringer, som under alle omstændigheder skulle komme. Som det nye Royal Arctic Line vi er, har vi lært en hel del.

Vi glæder os til sammen med vore kunder at arbejde på de løbende forbedringer, som vil gøre det lettere for vore kunder og mere effektivt for os allerede fra tidligt i det nye år.

Nuuk 11. december 2017