20.09.16 10:00

Royal Arctic Line reducerer omkostningerne i 1. halvår 2016

 

Den rationaliseringsproces der blev iværksat i efteråret 2015 har sat sit positive præg på resultatet for første halvår 2016. Frasalg af datterselskaber og en mere simpel koncernstruktur har sammen med et fokus på rederidriften gjort det muligt at reducere administrative og personalemæssige omkostninger med ca. DKK 13 millioner. Udnyttelse af prisaftaler i forbindelse med den lave oliepris i perioden medførte ligeledes et fald i olierelaterede omkostninger på DKK 13 millioner. Øvrige besparelser på DKK 7 millioner i skibsdrift samt lavere afskrivninger betyder at koncernen kan fremvise en reduktion af driftsomkostningerne på DKK 38 millioner (eksklusive engangsomkostninger) svarende til over 10% af omkostningerne i samme periode sidste år.

En stigning i fragtmængderne har medført en øget omsætning i forhold til sidste år. Samtidig har rederiet nedsat fragten til kunderne med ca. DKK 10 millioner som følge af den lavere olieomkostning, især i starten af året.

Virksomheden kan således præsentere et positivt resultat i den primære drift i første halvår på DKK 17 millioner (2015: et minus på 15 millioner) hvilket betegnes som tilfredsstillende.

Nybygningsprogrammet har været og er stadig en alvorlig udfordring for rederiet. Der arbejdes med værftet på at finde løsninger på forsinkelserne, hvilket indebærer at 2 af skibene kancelleres. Halvårets resultat indeholder engangsomkostninger i forbindelse hermed.

Det er positivt at godsmængderne til og fra Grønland er steget og det afspejler en større økonomisk aktivitet i samfundet. Rederiet glæder sig især over stigningen i Grønlands eksport på 22% i perioden sammenlignet med sidste år. Dels er det med til at balancere brugen af kapacitetsapparatet og dels er indtjeningen fra fiskeriet en vigtig faktor i den generelle økonomiske udvikling.

På trods af værftsrelaterede enkeltomkostninger forventes resultatet for hele året at være på niveau med 2015 hvilket afspejler en fortsat forbedring i driften.

Halvårsmeddelelse2016.pdf