28.09.16 11:00

Eimskip/Island indleveringsfrister

 

Kære kunder

Royal Arctic Line og Eimskip forsøger på bedste vis at servicere jer, således transporten og handlen mellem Grønland og Island kører så gnidningsfrit som muligt.

Der er dog flere faktorer man skal tage hensyn til, når to lande og to firmaer skal finde den bedste løsning for kunderne. Da der er mange faktorer forbundet med at anløbe Island, er både Eimskip og Royal Arctic Line nødsaget til at have stramme booking og indleveringsfrister, for at få den bedste mulighed for at sikre plads ombord på skibene til det gods der transporteres mellem Island og Grønland. Dertil skal vi imødekomme lovmæssige krav for den dokumentation, som skibene skal have til rådighed, forud for et havneanløb. 

Med ovennævnte faktorer i mente, skal der hermed oplyses, at nedenstående booking- og indleveringsfrister skal overholdes, for at sikre at godset kommer med den skibsforbindelse det er tiltænkt.  

Frister

  • Bookingfrist: Fredag klokken 12.00 GMT, 9 dage før forventet skibsanløb
  • Indleveringsfrist: alle godstyper, undtagen temperaturreguleret gods: Mandag klokken 12.00 GMT, 6 dage før forventet skibsanløb
  • Indleveringsfrist: temperaturreguleret gods: Torsdag klokken 12.00 GMT, 3 dage før forventet skibsanløb

Såfremt I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Royal Arctic Lines kundeservice på telefon +299 70 15 00 eller kundeservice@ral.gl.